Sự khác nhau giữa Forward Proxy và Reverse Proxy

Proxy là một Internet server làm nhiệm vụ chuyển tiếp, kiểm soát thông tin giữa client (bên truy cập tài nguyên) và server (cung cấp tài nguyên mà client cần).

Proxy

Proxy trong tiếng anh có nghĩa là “người được ủy nhiệm, ủy quyền”.

Proxy là một Internet server làm nhiệm vụ chuyển tiếp, kiểm soát thông tin giữa client(bên truy cập tài nguyên) và server(cung cấp tài nguyên). Proxy gồm một địa chỉ IP và một cổng truy cập cố định.

Nhờ chức năng chuyển tiếp và kiểm soát, proxy được sử dụng để giúp ngăn chặn attacker xâm nhập vào mạng nội bộ và proxy cũng là một công cụ để xây dựng tường lửa(firewall) trong hệ thống mạng của các tổ chức có nhu cầu truy cập Internet.

Cách thức hoạt động:

Tất cả các requests từ client gửi đến server trước hết phải qua proxy,  proxy kiểm tra xem request đó, nếu được phép sẽ gửi đến server, và cũng tương tự khi server gửi response lại cho client, proxy sẽ kiểm tra và gửi cho client nếu request  đó được phép.

Có nhiều loại máy chủ Proxy, trong phạm vi bài viết chúng ta sẽ tìm hiểu 2 loại sau đây:

  • Forward proxy
  • Reverse proxy

Điểm khác nhau giữa Forward Proxy và Reverse Proxy

Khác biệt chính giữa chúng là:
Forward proxy được dùng ở Client(ví dụ: Web browser).
Reverse proxy được sử dụng ở Server(ví dụ: Web Server).

Forward Proxy

Forward proxy: hay còn gọi là Proxy server (gọi đơn giản là Proxy).

Forward Proxy

Có rất nhiều loại Forward proxy khác nhau như: Web proxy, HTTP proxy, SOCKS proxy, v.v ...

With a forward proxy you send a connection request through it, and it retrieves data from the internet.

Client có thể sử dụng Forward proxy để ẩn danh trực tuyến(stay anonymous online) hoặc vượt qua bộ lọc tường lửa(bypass firewall restrictions) để truy cập các trang web bị chặn. Nếu một website bị chặn trong một dải IP, thì người dùng trong dải IP đó có thể sử dụng Forward proxy để ẩn IP thực của họ để có thể truy cập website bị cấm.

Tuy nhiên, Forward proxy vẫn có thể bị phát hiện. Có một số dịch vụ proxy trả phí có nhiều hệ thống proxy trên khắp thế giới có thể thay đổi địa chỉ IP của bạn mỗi lần truy cập.

Có nhiều Proxy miễn phí được xây dựng bởi những hackers vì mục đích không mấy tốt đẹp. Nếu bạn tình cờ sử dụng chúng, mọi nhật ký hoạt động của bạn trên Internet sẽ bị lưu lại. Vì vậy, đó là cái kết của dùng đồ miễn phí (There ain't no such thing as a free lunch).

Việc sử dụng Forward proxy để duyệt Internet thường làm chậm tốc độ truy cập Internet. Điều đó phụ thuộc vào vị trí giữa bạn và Forward proxy và số lượng người đang sử dụng Forward proxy đó.

Forward proxy rất hữu ích và phổ biến trong những năm 1990. Trước khi NAT được tích hợp vào các bộ định tuyến mạng, Forward proxy là cách để nhiều máy tính trong cùng một mạng truy cập Internet. Loại Forward proxy này thường nằm trong mạng Local.

Forward proxy có thể hoạt động như một Cache server trong mạng Local. Nếu một resource được tải xuống nhiều lần, proxy có thể cache lại để lần sau khi có yêu cầu tải về resource đó, proxy sẽ trả về nội dung được cache.

Điều này giúp cho client có thể nhanh chóng lấy được resource mà không phải gửi request ra ngoài Internet, giúp tiết kiệm băng thông, tối ưu hóa chi phí.

Ngoài ra Forward proxy có thể sử dụng để lọc những request từ clients, mọi requests ra ngoài hay phản hồi từ Internet đều phải thông qua Forward proxy.

Reverse Proxy

Reverse proxy

Reverse proxy chủ yếu được sử dụng ở phía Server để cân bằng tải(Load balancing) và đạt tính sẵn sàng cao(High Availability), ủy quyền(Authorize), chặn truy cập, etc... Một website có thể có nhiều web server đằng sau Reverse proxy.

Máy chủ Reverse proxy nhận các requests từ Internet và chuyển tiếp(forwarding) các requests này đến một trong các web server.

load balancing

A reverse proxy can perform authentication tasks, as well as cache or decrypt data. In essence, a reverse proxy is a gateway to a server or group of servers.

Reverse proxy thêm tính bảo mật(security) và tính linh hoạt(flexibility) cho một website. Vì clients chỉ có thể truy cập mạng thông qua Reverse proxy, nên tránh được các rủi ro.

Reverse proxy cũng cho phép owners thay đổi cấu hình máy chủ mà không ảnh hưởng đến người dùng. Reverse proxy cũng có thể giúp tăng tốc độ web bằng cách cache lại dữ liệu nên có thể giảm tải cho các máy chủ back-end.


Tham khảo
https://vi.wikipedia.org/wiki/Máy_chủ_proxy
https://www.stdio.vn/articles/khai-niem-ve-proxy-forward-proxy-reverse-proxy-175
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAW57_8.5.5/com.ibm.websphere.edge.doc/concepts/concepts20.html
https://www.linuxbabe.com/it-knowledge/differences-between-forward-proxy-and-reverse-proxy
http://itdoc.hitachi.co.jp/manuals/3020/30203Y1800e/EY180049.HTM
http://patrickcullen.com/2012/09/13/proxy-vs-reverse-proxy
https://smartproxy.com/blog/the-difference-between-a-reverse-proxy-and-a-forward-proxy
http://www.tecnes.com/tecnologie/Networking/Networking+e+sicurezza%3A+proxy,+inverse+proxy+e+firewall.html

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to itplusX!
OK
]