Lỗ hổng Stack Clash - Linux

Lỗ hổng bảo mật Stack Clash là lỗ hổng leo thang đặc quyền – privilege escalation.


2 min read
Lỗ hổng Stack Clash - Linux

1. Thông tin lỗ hổng bảo mật Stack Clash

Stack Clash là lỗ hổng leo thang đặc quyền – privilege escalation. Khi khai thác được lỗ hỏng này, hacker có thể dùng tài khoản người dùng bình thường để chiếm quyền root và điều khiển toàn bộ server của bạn.
Sau khi chiếm được quyền điều khiển server thì hacker có thể dùng mã độc wannacry để tống tiền bạn hoặc xoá dữ liệu trên server…

Lỗ hổng này được cảnh báo từ hãng an ninh mạng Qualys, lỗ hổng Stack Clash bắt nguồn từ cơ chế bảo vệ của trình quản lý bộ nhớ trên các hệ điều hành đang được sử dụng phổ biến.

Để kiểm tra server của bạn có bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng Stack Clash hay không thì bạn thực hiện các bước sau:

– Login vào server với quyền root.
– Chạy đoạn script do RedHat cung cấp, nếu chương trình xuất ra dòng chữ màu đỏ thì server của bạn có nguy cơ bị dính lỗ hổng Stack Clash.

wget https://access.redhat.com/sites/default/files/cve-2017-10003662.sh && bash cve-2017-10003662.sh
This script is primarily designed to detect CVE-1000366 on supported
Red Hat Enterprise Linux systems and kernel packages.
Result may be inaccurate for other RPM based systems.Detected 'glibc' packages are:
glibc-2.12-1.209.el69.1.x8664
glibc-2.12-1.209.el69.1.i686
Detected running kernel is '2.6.32-696.1.1.el6.x8664'.This 'glibc' version is vulnerable.
Update 'glibc' package and restart the system.
Follow https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/stackguard for advice.
This 'kernel' version is vulnerable.
Update 'kernel' package and restart the system.
Follow https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/stackguard for advice.

2. Cách bảo vệ server

Vì tính chất nghiêm trọng của lỗ hổng cũng như các rủi ro lớn khi server bị khai thác bằng lỗ hỏng này, bộ phận kỹ thuật khuyến nghị bạn thực hiện ngay việc cập nhật kernel của hệ điều hành và gói phần mềm glibc theo các bước sau:

CentOS/Redhat

yum update kernel* glibc*
reboot

Debian/Ubuntu

apt-get update && sudo apt-get upgrade
reboot

Amazon EC2 (phần 1)
Previous article

Amazon EC2 (phần 1)

Amazon EC2 (Elastic Cloud) là một trong những gói dịch vụ của AWS cung cấp giải pháp điện toán đám mây

LPI: Phân quyền trong linux (phần 1)
Next article

LPI: Phân quyền trong linux (phần 1)

Hiện nay, Linux đang ngày càng trở nên phổ biến. Kể từ khi Linus Torvalds công khai mã nguồn của nhân Linux đến nay, càng


GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to itplusX!
OK
]